Моля прочетете внимателно следните условия за ползване преди да използвате нашите уеб сайтове.

Използвайки този уеб сайт, вие се съгласявате с тези условия за ползване. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте интернет страницата.

Ограничения върху използването на материалите на сайта

Този уеб сайт е със защитени авторски права. Това означава, че всички материали  (текстове и графики) са собственост на WAD Solutions Ltd, освен ако не е изрично посочено друго. Използването им за комерсиални цели е изрично забранено, освен ако нямате изричното писмено съгласие от наша страна.

Ако свалите материали от нашия уеб сайт под каквато и да било форма, то Вие имате право да ги използвате единствено и само за лични цели. Ако ги публикувате отново в публичното пространство, то Вие сте задължени да посочите източника и автора на тези материали.

Ограничения върху ползването на програмният код

В случай, че Вие свалите програмен код от този уеб сайт под каквато и да било форма, Вие имате право да го използвате единствено за собствени, некомерсиални цели. Вие като негов ползвател нямате право да го препродавате, разпространявате, възпроизвеждате или да му придавате каквато и да било друга форма освен тази, в която сте го получили. Вие имате правото да го ползвате под формата, под която го получавате.

Уеб сайта се контролира и управлява от WAD Solutions Ltd. Ние оперираме на територията на Република България и не декларираме, че материалите са подходящи или достъпни другаде. Онези, които изберат да ползват този уеб сайт, го правят по собствена инициатива и са отговорни за спазването на местните закони, ако и доколкото те са приложими.

WAD Solutions Ltd. може да мести, променя, изтрива или да добавя нова информация в Интернет страницата по свое усмотрение и го прави от време на време.

Условия за ползване и ограничение на отговорността

МАТЕРИАЛИТЕ В ТОЗИ САЙТ СЕ ПРЕДЛАГАТ "КАКТО СА", БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА. WAD SOLUTIONS НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТОЗИ УЕБ САЙТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНАТА КОРЕКНОСТ, ТОЧНОСТ, НАДЕЖДНОСТ ИЛИ ДРУГО.

WAD Solutions ltd. няма задължението или политиката да променя каквато и да било информация или твърдения съдържащи се на този уеб сайт. Следователно информацията и твърденията на този уеб сайт не бива да се смятат за актуални към датата на посещаване на уеб сайта. Освен това, всяка част от наличните материали на този сайт може да включва технически неточности или печатни грешки. Материалите, софтуерния код, продуктите и услугите на този уеб сайт може да се променят от време на време без предизвестие.

WAD SOLUTIONS LTD НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ПЪЛНОТАТА И ПОЛЕЗНОСТТА НА КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ НА УЕБ САЙТА. WAD SOLUTIONS НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ УЕБ САЙТА ЩЕ РАБОТЯТ БЕЗПРОБЛЕМНО И БЕЗ ГРЕШКИ. WAD SOLUTIONS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НАНЕСЕНИ ЩЕТИ ОТ ОЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБ САЙТ И ГАРАНТИРА ЛИПСАТА НА ВИРУСИ И ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ.

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, НЕБРЕЖНОСТ, WAD SOLUTIONS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЯКАКВИ СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВУВАЩИ ВРЕДИ, РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ПОЛЗВА САЙТА ИЛИ ИЗТЕГЛЕНИ ОТ НЕГО МАТЕРИАЛИ, АКО WAD SOLUTIONS СА УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ТАКИВА ЩЕТИ.

Връзки към други уеб сайтове

WAD Solutions Ltd. няма никакво отношение към Интернет страниците, към които може да отвежда този уеб сайт. Когато получите достъп до друг уеб сайт, който не е собственост на WAD Solutions Ltd., моля разберете, че е независим от WAD Solutions ltd. и ние няма контрол върху съдържанието му. Връзката между този уеб сайта на WAD Solutions Ltd. и този, който не е наша собственост не означава, WAD Solutions Ltd. подкрепя или поема отговорност за съдържанието на този уеб сайт.

Прекратяване

Настоящото споразумение е в сила, освен ако и докато не бъде прекратена от вас или от WAD Solutions Ltd. Вие можете да прекратите настоящото споразумение по всяко време, като вече не се използва този сайт, при условие че всички предишни употреби на този уеб сайт, се уреждат от настоящото споразумение. WAD Solutions може да прекрати настоящото споразумение по всяко време и без предизвестие, и съответно да откаже достъп до този уеб сайт, по усмотрение на WAD Solutions Ltd. за каквато и да е причина, включително неспазване срок или разпоредба на настоящото споразумение. При прекратяване на настоящото споразумение от вас или от WAD Solutions, вие трябва незабавно да унищожите всички материали свалени или получени по друг начин от този уеб сайт, както и всички копия от тези материали, независимо дали са извършени при условията на настоящото споразумение или по друг начин.

Икона на линкът към причините ние да сме правилния избор

Защо ние сме правилния избор

Нашите предимства, качества, причини да ни се доверите.

предимства
Икона на линкът към информация за това как работим ние

Как работим ние

През годините сме утвърдили свой собствен уникален начин на работа.

прочетете повече
Икона на линкът към клиентите за нас

Клиентите за нас

Какво казват клиентите ни за нас, нашата работа и резултатите от нея?

прочетете мнения

Фирмена презентация

Разгледайте нашата фирмена презентация и се запознайте с нас и нашата дейност.

Виж презентацията